หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:39:26


สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์)

ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 – 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0 2160 1282, 0 2160 1285,0 2160 1537

อ่านเพิ่มเติม....pdf