หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-20 09:59:06


บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     บรรยากาศการเรียนการสอน หัวข้อ "นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงยุทธศาสตร์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร ให้กับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 14 วันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Hangouts Meet

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

อ่านเพิ่มเติม....pdf