หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:25:13


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดเวทีส่งเสริมนักศึกษาสู่งานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมผลักดันสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่ เสริมประการณ์มุ่งสู่งานวิจัยระดับนานาชาติ

          15 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทำวิจัยที่มุ่งเน้นคุณภาพ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้เป็นที่ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะพัฒนาสู่งานวิจัยระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม...pdf