หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้ารางวัล Excellent Paper การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being.
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้ารางวัล Excellent Paper การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being.

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:02:37นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้ารางวัล Excellent Paper การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being.

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงยินดีกับนางสาวหัสยา มัติโก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Excellent Paper ในการนำเสนอบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา International Conferrence on Innovation, Smart Culture and well-Being. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จากบทความวิจัย เรื่อง "English Phrasal Verbs from a Film Script TITANIC" ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ทำร่วมกับ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ่านเพิ่มเติม.....pdf