หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ฯเจรจา TAIKEN ACADEMY GROUP ร่วมพัฒนาศักยภาพน.ศ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
คณะมนุษยศาสตร์ฯเจรจา TAIKEN ACADEMY GROUP ร่วมพัฒนาศักยภาพน.ศ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-11-17 15:02:58คณะมนุษยศาสตร์ฯเจรจา TAIKEN ACADEMY GROUP ร่วมพัฒนาศักยภาพน.ศ.สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

          16 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ  อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และอาจารย์เธียรชัย หลิมเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Saito Masaaki (Vice Principal and Overseas Project) และคุณรัชนี เหลี่ยมใส  (Department of International Affairs) จาก TAIKEN ACADEMY GROUP ในโอกาสเข้าเจรจาเพื่อหาแนวทางในการร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  และงานวิจัยต่อกันในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf