หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์สัคพัศ แสงฉาย อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์สัคพัศ แสงฉาย อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:45:53


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์สัคพัศ แสงฉาย อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

          วันนี้ (14 มีนาคม 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมอาจารย์สัคพัศ แสงฉาย อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะ โดยได้รับเกียรติบัตร จากกลุ่มชีวิตดีงาม สำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งมอบให้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ร่วมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเก่ง ดี มีความสุข ตามหลักพระพุทธศาสนา ในโครงการค่าย “DEAR Camp” เมื่อวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ณ วัดอัมพวัน เขตดุสิต กทม.

อ่านเพิ่มเติม....pdf