หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง”
ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:04:03


ผู้บริหารและคณาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง”

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างหน่วยงานจังหวัด เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง” ในวันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ท่านจตุพจน์ ปิยัมปุตระ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดระนอง ณ เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

อ่านเพิ่มเติม....pdf