หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-19 11:55:14

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อติดตามการดำเนินและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ โดยมีอาจารย์มัทญา พัชนี รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf