หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมประชุมปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมประชุมปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-19 11:58:41


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมประชุมปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย สมุทรปราการ เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

         เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์ธนากร อุยพานิชย์   และอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี อาจารย์ประจำแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์เอกภพ อินทรภู่ ร่วมประชุมกับนายอภิชัจ ฉายงาม ปลัดเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นางสาวเรวดี ดำเพ็ง รองปลัดเทศบาลฯ นางรัชดา ดีจะมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเบญญาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนสิริเบญญาลัย จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนการสอนและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม....pdf