หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:35:38

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ  

  • สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  • สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
  • กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  •     แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
  • กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
  •     แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  •     แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์
  • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
  •    รับสมัคร ณ ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง โทร. 042 129 556
  •    รับสมัคร ณ ศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี โทร. 077 813 307-8

สมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 19 - 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร: ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 35

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0 2160 1282, 0 2160 1286

อ่านเพิ่มเติม....pdf