หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการ
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:47:05


ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการ

          สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง โครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา และมีอาจารย์วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ปกครอง พร้อมให้ข้อมูลการถึงโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           สำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ในปีนี้เป็นรุ่นที่ 13 มีจำนวน 29 คน โดยกำหนดเดินทางในวันที่ 5 มีนาคม 2561 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf