หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:31:50


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

      19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบาย การบริหารงาน และการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของภาควิชามนุษยศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ คณาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ และบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf