หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โรงเรียนอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:25:36


โรงเรียนอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ โดยสาขาวิชาได้นำเสนอข้อมูลด้านการจัดเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษานอกห้องเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรให้มีคุณภาพ พร้อมรับใช้สังคมต่อไปอนาคต

อ่านเพิ่มเติม....pdf