หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-23 16:33:05


โครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

     20 พฤศจิกายน 2561 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสาน ประเพณีการลอยกระทงของไทย โดยกิจกรรมจัดให้มีการแสดงของนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติของประเพณีลอยกระทง ซึ่งในโครงการดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นิพนธ์ศศิธรเสาวภา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ณ ลานกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf