หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-24 13:15:30


รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

            19 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf