หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:04:42


          วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพร้อมอาจารย์ประจำสาขาฯ อาจารย์ฟ่าน เหลี้ยง อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน เพื่อติดตามและประเมินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน  ประจำปี 2561 ณ เมืองคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม...pdf