หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:28:35


โครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเปิดโลกวรรณคดีเอกของไทย โดยมี อาจารย์สุนีย์ ลีลาพรพินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “สามก๊ก จากวรรณคดีเอกสู่วรรณกรรมร่วมสมัย” เพื่อเสริมความรู้ในรายวิชา THL 1302 วรรณคดีเอกของไทย ให้แก่นักศึกษาชั้นปี ๑ ซึ่งมีอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf