หน้าหลัก > ข่าว > > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:25:36

        


           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล ที่กำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสุสานหลวงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม....pdf