หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-30 11:01:34


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     26 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อติดความพร้อมในการจัดกิจกรรมการแสดงศักยภาพ “Smart” ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าสาขาวิชา ตัวแทนสาขาวิชา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf