หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-10-27 12:14:48


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ.

         25 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิภานภดล โดยคณะผู้บริหารร่วมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของคณะในปีการศึกษา 2559 และการดำเนินด้านในปีการศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้คณะกรรมการฯยังให้ข้อเสนอแนะแก่คณะเพื่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย