หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:40:19


โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

          สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ ๑ สำหรับรายวิชา HLI๔๙๐๑ การฝึกงานขั้นสูงสำหรับโรงแรมและภัตตาคาร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ในวันนี้ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการทาบทามสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่าง ๆ และทางสาขาวิชาฯ ได้เชิญองค์กรที่มีความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและ โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต เข้าแนะนำองค์กรและรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf