หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี
คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-12-28 14:20:04


      คณาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2561 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม...pdf