หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:54:45


การประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑  ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมการประกวดอ่านออกเสียงประเภทร้อยแก้ว ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมฝึกเบา ๆ เชาว์ปัญญา ณ ลานกิจกรรม อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf