หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:09:54


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

          วันที่ 27 มิถุนายน 2561 อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และการรายงานกระบวนการปฏิบัติงาน การทบทวนการปฏิบัติงานตามแบบสรุปภาระงาน (Job Description) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 รวมถึงการเตรียมความพร้อมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเข้ารับการตรวจประเมินในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf