หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:39:14


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย โครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017  

          กลุ่มสาชาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา ชื่อทีม ReVan ซึ่งประกอบด้วย นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ , นางสาวพรทิพย์ สีทาลัง และ นายพีรณัฐ ทองมี ที่สามารถผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย  จากการเข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2017  ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ บริษัทสามารถคอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีทีมจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน

https://www.samartsia.com/announce_round2.php

อ่านเพิ่มเติม....pdf