หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพแทนความยุติธรรมไทยในนวนิยายและละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพแทนความยุติธรรมไทยในนวนิยายและละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:29:34


สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “ภาพแทนความยุติธรรมไทยในนวนิยายและละครโทรทัศน์เรื่อง ล่า” ร่วมพูดคุยกับวิทยากรและนักศึกษา อาจารย์ไพบูลย์ ชูวัฒนกิจ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นางสาวญาดา ปดิฐพร และ นางสาวอินทุภร เชียงไข่แก้ว นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนิภานภดล ชั้น ๒ อาคาร ๓๕ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*** สำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ ๐๙ ๕๕๙๕ ๐๙๒๑ และ ๐๙ ๖๘๒๙ ๘๐๓๗

รายวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ (THL2402)

อ่านเพิ่มเติม...pdf