หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดี อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดี อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-04 14:34:19


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดี อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงยินดีกับอาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่รับมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ มา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf