หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-04 14:32:54


นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

     วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย นายพีรณัฐ ทองมี, นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุภาพ และนางสาวพรทิพย์ สีทาลัง เข้ารับเกียรติบัตร จาก ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ “สุดยอดนักคิดนักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือ “Smart Innovation Awards 2018” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กร ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กลุ่มบริษัทสามารถ โดยทำผลงานผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม.....pdf