หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-04 14:35:36


โครงการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างประเทศ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          22 – 27 ธันวาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับนานาชาติ ACN - International Conference on Recent Development in Social Sciences and Business Management (ICRDSSBM) โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา ร่วมนำเสนองานวิจัย ในการประชุมวิชาการงานวิจัยระดับนานาชาติในครั้งนี้  รวมถึงศึกษาดูงาน ณ Kyoto Prefectural Library  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมตามข้อตกลงของเครือข่ายต่างประเทศ และส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่เวทีโลก พร้อมทั้งสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิจัยและบริการวิชาการกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม.....pdf