หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “จัดการบรรยายในรายวิชากฏหมายปกครอง”
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “จัดการบรรยายในรายวิชากฏหมายปกครอง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-11-03 09:44:48

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“จัดการบรรยายในรายวิชากฏหมายปกครอง          สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายในรายวิชากฏหมายปกครอง ให้แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ โดยได้รับเกียรติจากคุณทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคระกรรมการ ป.ป.ช. ภาค ๑ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่องกฏหมายปกครอง กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดละเมิดของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม....pdf