หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการบริการวิชาการ ชม ชิม ช็อฟ เชพ จุดประกายการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้านภาษา “การทำข้าวกล่องญี่ปุ่น Character Bento” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการบริการวิชาการ ชม ชิม ช็อฟ เชพ จุดประกายการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้านภาษา “การทำข้าวกล่องญี่ปุ่น Character Bento” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:55:21


โครงการบริการวิชาการ ชม ชิม ช็อฟ เชพ จุดประกายการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้านภาษา “การทำข้าวกล่องญี่ปุ่น Character Bento” สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

          24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ ชม ชิม ช็อฟ เชพ จุดประกายการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้านภาษา “การทำข้าวกล่องญี่ปุ่น Character Bento” โดยจัดมีการแข่งขันการจัดบอร์ดและการแข่งขัน การทำข้าวกล่องญี่ปุ่น Character Bento การบรรยายให้ความรู้ถึงประวัติการทำข้าวกล่องของประเทศญี่ปุ่น ร่วมถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นจากนักศึกษาของสาขาฯ

          ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

          สำหรับโครงการนี้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้ด้านภาษา ขนมธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น แก่ผู้เข้าร่วมงาน และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf