หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:08:40


          วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารคณะฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf