หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน - ทอง แขนงวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน - ทอง แขนงวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-30 11:26:50


โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน - ทอง แขนงวิชาการภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          วันนี้ (26 มกราคม 2561) แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ ราตรีน้ำเงิน-ทอง มีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการแก่นักศึกษา ชึ่งกิจกรรมจัดให้มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นำโดยอาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ของสาขาวิชาฯลงพื้นวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ กวาดลานวัด และทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจสาธารณะ มีความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf