หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ฯเดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯเดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-30 11:18:40


คณะมนุษยศาสตร์ฯเดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษาในพื้นที่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 โดยเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการเรียนการสอน แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ของโรงเรียนบางไทรวิทยา และโรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา เพื่อให้ข้อมูลความรู้ของหลักสูตรฯ ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561 การเตรียมความพร้อมในการสมัครเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ตรงกับชอบ ความถนัดของตัวเอง ซึ่งการเข้าประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเด็กนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนเป็นอย่างดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf