หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฯระนอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฯระนอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2017-10-30 09:40:53คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์ฯระนอง

          27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมในการวางนโยบายพัฒนาการบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น