หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-01 13:56:13


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

          30 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงมอบนโยบายและมอบหมายผู้กำกับ ติดตาม ตัวชี้วัดระดับคณะ ให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) โดยมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมพรโสภิณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf