หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โล่อาสายุวกาชาดดีเด่น แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โล่อาสายุวกาชาดดีเด่น แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-31 14:25:44


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทาน โล่อาสายุวกาชาดดีเด่น แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 16.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามของยุวกาชาด และประทานโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ให้กับยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 3 ราย และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย

           สำหรับนางสาววิษาภรณ์ ษาทิพย์ชัย ซึ่งได้รับรางวัลในครั้งนี้ ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพิ่งเข้ารับเข็มรางวัลรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขานุการสภากาชาดไทย เป็นประธานและมอบเข็มรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2561 ในงาน ทูลกระหม่อมบริพัตร เจ้าฟ้าผู้พระราชทานยุวกาชาดไทย “8 รอบ สถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

           กิจการยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม มุ่งหวังให้เด็กเป็นคนดี มีใจเมตตากรุณา และรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น กิจการยุวกาชาดไทยเป็นส่วนหนึ่งของสภากาชาดไทย ปัจจุบันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งในวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม....pdf