หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล
โครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-01-31 14:31:11


โครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล

      วันที่ 29 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล  ที่ห้องประชุมนิภานภดล โดยมีการทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อวงการศึกษาของไทยในฐานะผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนนิภาคารขึ้นในพระตำหนักวังสวนสุนันทา ปี พ.ศ.2467 ซึ่งในถือเป็นสถาบันศึกษานอกระบบแห่งแรกของไทย และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมวางดอกไม้และพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงนิภานภดล  ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

อ่านเพิ่มเติม....pdf