หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-01 13:48:19


โครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      วันที่ 25 ตุลาคม 2561แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการ ณ ห้องประชุมนิภานภดล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ของแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยรับเกียรติจาก “อาจารย์ ดร.วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินบทความวิชาการและกรรมการสอบดุษฏีนิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพร่บทความวิจัย” เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค การเขียนบทความวิจัย และการเผยแพร่บทความวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

อ่านเพิ่มเติม....pdf