หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:12:09


กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          31 พฤษภาคม 2561 อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีหัวหน้าและอาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ และแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ

          สำหรับการตรวจประเมินฯในครั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกำหนดเข้ารับการตรวจในช่วงวันที่ 22 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2561 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf