หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าอวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2562 แด่ ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-01-10 08:01:01