หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่เกียรติคุณ ผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่เกียรติคุณ ผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:38:34


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่เกียรติคุณ ผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด


นายธีรพงศ์ สุขชุม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้ารับโล่เกียรติคุณ บุคคลที่มีผลงานระดับดีเด่น ประเภทด้านการป้องกันยาเสพติด จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม....pdf