หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:38:20


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

          27 มิถุนายน 2561 นายธีรพงศ์ สุขชุม และนางสาวธัญญลักษณ์ ขันบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง เข้ารับรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ จากมีนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5

อ่านเพิ่มเติม....pdf