หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมแผนรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมแผนรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-11 11:03:51


กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมแผนรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562

     5 ตุลาคม 2561 อาจารย์ธนกร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์ในสาขา เพื่อเตรียมจัดทำแผนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบ TCAS และการเดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาในสาขฯ ในโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดขึ้นในช่วงต้นปี 2562 นี้

อ่านเพิ่มเติม....