หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-02-07 09:56:38


นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 น.ส.วิภาวี นิลละออ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ น.ส.วิลาวัลย์ คลังทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมจากอาจารย์วรุณญา อัจฉริยบดี สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยรอบชิงชนะเลิศ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf