หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-02-07 10:09:01


          กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5/2560 โดยมีอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf