หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมติดการการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมติดการการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:57:18


คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมติดการการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

          20 เมษายน 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และจังหวัดอุดรธานี  ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม....pdf