หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีสู่งานวิจัยระดับชาติ (SCI SSRU Mini Conference 2018) ครั้งที่ 1
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีสู่งานวิจัยระดับชาติ (SCI SSRU Mini Conference 2018) ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:56:59


          วันนี้ (4 พฤษภาคม 2561) ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีสู่งานวิจัยระดับชาติ (SCI SSRU Mini Conference 2018) ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม...pdf