หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทานั่ง 2 ตำแหน่ง การจัดตั้งสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทานั่ง 2 ตำแหน่ง การจัดตั้งสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:40:43


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ สวนสุนันทานั่ง 2 ตำแหน่ง การจัดตั้งสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

          วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมการประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 12 ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อร่วมพิจารณาการจัดตั้งสภาคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกและประธานกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏนครหลวงอีกตำแหน่งด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf