หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:11:43


กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

          6 มิถุนายน 2561 อาจารย์สัคพัศ แสงฉาย หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อใช้ในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 โดยคณาจารย์ของกลุ่มสาขาวิชาฯเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ

อ่านเพิ่มเติม....pdf